Nastavení wireless adaptéru ve Windows 8
Petr Šimek APS JUSíť eduroam bývá obvykle ve Windows8 správně rozpoznána a nakonfigurována a stačí jen zadat přihlašovací jméno (username@jcu.cz) a heslo (freeradius password z IDM).

Někdy ale notebook toto nedokáže nebo také již jednou správně provedenou autokonfiguraci zapomene a pak je nutné přikročit k ručnímu nastavení sítě eduroam.

Nejprve si otevřeme Ovládací panely a v nich Centrum síťových připojení a sdílení :

Následně zvolíme Nastavit nové připojení nebo síť a Ručně připojit k bezdrátové síti :Zadáme jméno sítě eduroam a typ zabezpečení WPA2-podnikové (AES). Následné zvolíme Změnit nastavení připojení :Ve vlastnostech sítě přejdeme na kartu zabezpečení a upravíme nastavení metody ověřování v sítí PEAP :Můžeme ponechat standardní nastavení PEAP metody, ale u metody ověřování musíme upravit ve vlastnostech protokolu EAP MSCHAPv2
defaultní nastavení - zrušit automatické zadání jména a hesla z windows :Vrátíme se zpět na kartu zabezpečení a upravíme nastavení protokolu 802.1x volbou Upřesnit nastavení.
Režim ověřování změníme na Ověření uživatele a volbou Nahradit pověření zadáme svoje přístupové jméno a heslo :

Nyní máme vše nakonfigurováno a mělo by dojít k úspěšnému připojení:


V případě potíží s připojením ještě zkontrolujeme nastavení protokolu TCP/IP u bezdrátového adaptéru - jestli je nastaveno získání IP adresy a DNS serveru automaticky ze sítě.


Petr Šimek 2014