Nastavení wireless adaptéru ve Windows 7
Petr Šimek APS JUNastavení připojení eduroam ve Windows 7 - platí pro českou verzi Windows 7 - obrázky ukazují nastavení bezdrátové sítě.

Pokud je síť eduroam dostupná, klikneme na ikonu bezdrátových sítí :


Vybereme síť eduroam a klikneme na její vlastnosti :


Nastavíme kartu zabezpečení podle obrázku :

Někdy tato kombinace nemusí fungovat - obvykle fungují kombinace WPA-podnikové/TKIP nebo WPA2-podnikové/AES

Nastavíme protokol PEAP podle obrázku :


Zrušíme automatické použítí jména a hesla z windows u ověřovací metody EAP-MSCHAPv2 :


Kartu 'Upřesnit nastavení' neměníme , měla by být nastavena podle obrázku :


Nastavení karty 'Připojení' ponecháme , viz obrázek :
Po zadání hesla by mělo dojít k úspěšnému připojení:
V případě potíží s připojením ještě zkontrolujeme nastavení protokolu TCP/IP u bezdrátového adaptéru - jestli je nastaveno získání IP adresy a DNS serveru automaticky ze sítě.


Petr Šimek 2010