Nastavení wireless adaptéru ve Windows Vista
Petr Šimek APS JUPřipojení z klienta Windows Vista - platí pro českou verzi Windows Vista bussiness - obrázky ukazují postup připojení.

Otevřeme folder 'Centrum sítí a sdílení' v 'Ovládacích panelech' a vybereme 'Nastavit připojení nebo síť' :


Vybereme 'Ručně připojit k bezdrátové síti' :


Vyplníme jméno sítě eduroam a základní nastavení podle obrázku:


Vybereme 'Změnit nastavení připojení' :


Nastavíme volby na kartě 'Připojení' podle obrázku :


Nastavíme další volby na kartě 'Zabezpečení' podle obrázku a upravíme nastavení PEAP :


Nastavíme vlastnosti protokolu PEAP podle obrázku a zkonfigurujeme heslo EAP-MSCHAPv2 :


Konfigurujeme vlastnosti protokolu EAP-MSCHAPv2 podle obrázku - zrušit volbu automatického zadání hesla:


Uzavřeme nastavení sítě a vybereme 'Připojit se k...' :


Windows zobrazí žádost o zadání informací - klikneme na ni :


Systém požaduje zadat přihlašovací informace (jméno a heslo) :


Zadáme jméno a heslo , doménu nevyplňujeme :


Windows zobrazí žádost o zadání informací - klikneme na ni :


Potvrdíme OK že akceptujeme certifikát radius serveru :


Nyní by mělo dojít k úspěšnému připojení. V centru sdílení a sítí by mělo být vidět úspěšné připojení :


Případně výpis příkazu "ipconfig" by měl ukázat IP adresu přidelenou sítí :


V případě potíží s připojením ještě zkontrolujeme nastavení protokolu TCP/IP u bezdrátového adaptéru.

V 'Ovládacích panelech' otevřeme 'Centrum sítí a sdílení' :


V 'Centru sítí a sdílení' vybereme 'Spravovat bezdrátové sítě' :


Vybereme síť eduroam a zvolíme 'Vlastnosti adaptéru' :


Vybereme protokol TCP/IPv4 a zvolíme 'Vlastnosti' :


Ujistíme se že vše je nastavené na získání konfigurace automaticky :Petr Šimek 2009